ارزهای دیجیتال در ایران از محبوبیت زیادی برخوردار هستند و سرمایه‌گذاری در این ارزها رشد فزاینده‌ای را تجربه می‌کند. تخمین‌های جدید نشان می‌دهد تعداد افرادی که صاحب حداقل یکی از ارزهای دیجیتال هستند، ممکن است به ۱۲ میلیون نفر هم برسد؛ همچنین اکثر معامله‌گران ترجیح می‌دهند از صرافی‌های داخلی استفاده کنند.