فلوکی اینو از ادغام سرویس چین‌لینک کیپرز (Chainlink Keepers) در پروتکل قفل توکن خود، فلوکی‌فای لاکر (FlokiFi Locker) خبر داده است. این نوآوری تازه، بخشی از تعهد فلوکی اینو برای بهبود عملکرد خدمات خود و گسترش هر چه بیشتر پایگاه کاربری خود است. با کمک چین‌لینک کیپرز، یک سرویس غیرمتمرکز که برای مدیریت وظایف از جانب قراردادهای هوشمند طراحی شده است؛ روند قفل‌کردن توکن توسط کاربران از طریق فلوکی‌فای لاکر سریع‌تر، کارآمد‌تر و ایمن‌تر می‌شود.

گفتنی است که این نخستین همکاری چین‌لینک و فلوکی اینو نیست. فلوکی اینو قبلاً نیز سرویس چین‌لینک پرایس فیدز (Chainlink Price Feeds) را در فلوکی‌فای لاکر ادغام کرد تا به لطف آن، نمایش قیمت دقیق توکن‌های قفل‌شده شبکه‌های مختلف در فلوکی‌فای لاکر، در دسترس کاربران قرار گیرد.

 

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با میلاد ایکس چنجر نمی باشد.

 

✉️ منبع : U-TODAY